0850 259 84 72 ( VİRA )

Sosyal Medyada Biz}

VİRA AKADEMİ İLK YARDIM EĞİTİCİ EĞİTİM MERKEZİ
Vira Akademi olarak başta temel ilk yardım eğitimi ve ilk yardım eğitimci eğitimi olmak üzere yüksekte çalışma eğitimi, yangın eğitimi, arama kurtarma eğitimi, hijyen eğitimi ve zorunlu olan tüm mesleki eğitimleri vermekteyiz.
TÜMÜNÜ GÖR

Yüksekte Çalışma Eğitimi

Yüksekte Çalışma Eğitimi

MEB Onaylı yüksekte çalışma eğitimi

yüksekte çalışma eğitimi

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yüksekte Çalışma Eğitimi Programına İlişkin Açıklamalar  Alan : İnşaat Teknolojisi Meslek : Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yüksekte Çalışma Eğitimi

MESLEK ELEMANI TANIMI

Yüksekte, güvenli bir şekilde çalışabilmesini sağlayacak bilgi ve becerileri edinerek, 
acil durumlarda uygulayacağı kurtarma yöntemlerini bilen, uygulayan ve bu işlemleri yapabilen bireydir.

vira-yuksekte-calisma-egitimiGİRİŞ KOŞULLARI

1. Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak.
2. Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak 
(yükseklik korkusu, vertigo, sarılık, şeker hastalığı gibi hastalıkların bulunmaması).
3. Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporuna sahip olmak.

İSTİHDAM ALANLARI

Yüksekte çalışma eğitiminin gerektirdiği yeterlilikleri kazanan bireyler;

Petrol Rafinerileri,

Doğalgaz Tesisleri,

Petrokimya Endüstrisi,

İnşaat Sektörü,

Enerji Nakil Hatları

Yüksek Binalar,

Rüzgar Türbinleri,

Silolar

Hidro-elektrik santralleri,

Macera ve Eğlence Parkları, vb. işyerlerinde çalışabilirler.

Yüksekte Çalışma Eğitimi EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI

1. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarında ve sektördeki işletmelerde eğitim verilmektedir.
2. Programın uygulanabilmesi için donanımları ve mesleklerin gerektirdiği ekipmanlar sağlanmalıdır.

Yüksekte Çalışma Eğitimi EĞİTİMCİLER

1. Programın uygulanmasında İnşaat Teknolojisi alanında eğitim almış ve tercihen sektör deneyimi ve en az IRATA L3 ve SPRAT L3 belgesi olan, alan öğretmenleri görev almalıdır.
2. Programın uygulanmasında, gerektiğinde, en az IRATA L3 ve SPRAT L3 belgesine sahip olan İnşaat Mühendisi, teknisyen ve meslek elemanlarından yararlanılabilir.

Yüksekte Çalışma Eğitimi ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Bireylerin, çeşitli ölçme araçları kullanılarak;

Modüllerin sonunda kazandığı yeterlikler ölçülecektir.

Modüller ile kazandıkları bilgi, beceri ve tavırları ölçülecektir.

Ölçme sonuçları program sonunda değerlendirilecektir.

Eğitim kurumunda, işletmede ve kendi kendilerine yaptıkları tüm öğrenim faaliyetleri değerlendirilecektir.
BELGELENDİRME

Bu programlarda mesleğin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

Sertifika öğretim programı sürecinde bireylerin tamamladığı modüller, aldığı eğitimin tümü ve kazandıkları yeterlikler belgelendirilir.

Öğretim programının sonunda mesleğin yeterliklerini kazanan bireylerin aldığı belgeler mevzuat doğrultusunda sertifikada değerlendirilir.
Bireyler mesleğin düzeyine göre mesleğinde sertifika alabilir.

Bireyler gelecekte meslek değiştirmek veya mesleğin ilişkili olduğu diğer mesleklere geçmek amacıyla eğitim almak isterse, kazandığı yeterlikler değerlendirilecektir.

Fark modüllerini tamamlayanlar ikinci bir meslekte kendini yetiştirebilecektir.

Öğretim programından ayrılan bireyin kazandığı yeterlikler belgelendirilerek istendiğinde diğer sertifika programlarında değerlendirilir.

Mesleğin seviyesine ve yeterliklerine sahip olanlar sertifika almaya hak kazanır ve ilgili iş yerlerinde çalışabilirler.
YATAY VE DİKEY GEÇİŞLER

Mesleğe yönelik geniş tabanlı yeterlikler kazandırmak hedeflenmiştir.

1. Eğitimin sonunda, mesleğinde sertifika alan birey gerektirdiğinde fark eğitimi alarak diploma programını tamamlayabilir.
2. Mesleki eğitim alan veya bitirmiş olan birey; gerekli modülleri tamamlayarak alandaki diğer meslekler arasında geçiş yapabilir.

EĞİTİM SÜRESİ

1. Meslek programının toplam eğitim süresi 80/40 saat olarak planlanmıştır.
2. Eğitim süresinin okul, işletme ve bireysel öğrenme için ayrılmış dağılımı, modüller ile ilgili açıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır.

ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Modüler öğretime yönelik olarak bireysel öğrenme yöntem ve teknikleri uygulanır.

Eğitimciler bireylere rehberlik eder.

Bireyler kendi kendine öğrenmeye teşvik edilir.

Bireylerin aktif olması sağlanır.

Bireyler araştırmaya yönlendirilir.

Bireyler kendi kendilerini değerlendirebilir.

Bireylere mesleki yeterlik kazandırmaya yönelik yöntem ve teknikler uygulanır.

İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR

Bireyler, programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri, istihdam olanakları ve planlama konularında, çevredeki üniversiteler, sivil toplum örgütleri ve katılımcının çevrede konuyla ilgili olarak iletişim kurabileceği araştırma, gözlem ve uygulama yapabileceği her türlü kurum ve kuruluşlar, meslek elemanları ile iş birliği yapılarak yönlendirilir.

ÖĞRENCİ/KURSİYER KAZANIMLARI

Yüksekte çalışma eğitimi sonunda mesleğe yönelik olarak öğrenci/kursiyer;
Yüksekte çalışma ve tehlikeler

Emniyet temel prensipleri ve %100 bağlı olma

Düşüş durdurucu sistemler

Düşme faktörü ve şok emici bağlar

Düğümler

Merdiven tırmanış emniyet sistemleri

Dikey ve yatay yaşam hatlarında çalışma

Emniyet noktaları ( Ankrajlar )

Yükselticiler

Emniyetli çalışma pozisyonları ( İşe konumlanma )

Yasal iş güvenliği kural ve standartları

Risk değerlendirmesi

Toolbox Meeting (Günlük işe başlangıç ve güvenlik değerlendirmesi)

Kişisel koruyucu donanım kullanımı

Malzeme denetlemesi, bakımı ve koruma yöntemleri

Makara kullanımı, mekanik avantaj ve kaldıraç sistemleri

Genel uygulamalar

İstasyon kurulumu ve basit istasyonlar

İple iniş uygulamaları

Kurtarıcının kendi güvenliği prensibi

Otomatik indiricilerle kaçış ve kurtarma

Geçici sabit hat kurulması

Süspansiyon ( asılı kalma ) travması ve yaralı durum yönetimi konularında bilgi ve beceri sahibi olur.

EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
Sertifika programında yer alan modüllerde öngörülen eğitim öğretim uygulamaları yapılır.

MESLEKİ GELİŞİM MODÜLLERİ

1. Öğrenci/kursiyerin yaşam boyu kullanabileceği ve mesleki gelişmesine yararlı olabilecek, iyi ilişkiler kurabilme, öğrenmeyi öğrenme, bilgiye ulaşma, girişimcilik ve iş fikirleri üretme, işe uyum sağlama, kendini geliştirme ve problem çözme gibi bilgi ve becerilerin kazandırıldığı modüllerdir.
2. Bu modüller ile öğrenci/kursiyerlere ulusal ve uluslararası iş gücünden beklenen yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır.
3. Mesleki Gelişim modül tablosundan, çevrenin istihdam durumu, öğrenci/kursiyerlerin hazır bulunuşluk düzeyi göz önüne alınarak modüller seçilecek ve yeterlik tablosunda yer alan süreye ilave edilecektir.
4. Dördüncü seviye meslek elemanları, bütün Mesleki Gelişim modüllerini tamamlamış olacaklardır.
5. Mesleki gelişim modülleri programlardan bağımsız olarak da kullanılabilecektir.

02 Kasım 2016
3.394 kez görüntülendi

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZIN